MILJON KONTAKTERS REKLAMPAKET

FÖR VARJE DAG AV ÅRET ELLER SOM ENSKILDA KAMPANJER

VI ERBJUDER EFFEKTIVA VERKTYG

REGIONALT ELLER SOM EN DEL AV RIKSTÄCKANDE REKLAMKAMPANJ

LCD-skärmar

Exakta och högkvalitativa 57” digital signage-skärmar designade för professionellt bruk till huvudsalarna på evenemangs- och affärscentra.

Reklamskyltar i stadsmiljö

Traditionella belysta utomhusskyltar vid gator.

Reklamskyltar

Grafiska reklamskyltar för placering mittemot läktare på storarenor och evenemangscentra samt TV-kameravinklar.

Reklampelare

Reklampelarserie på tre Finlands mest trafikerade trafikled i åtta olika trafikriktningar. Som nyhet finns även reklampelare för handelsområden.

Direktmarknadsföring

Stordistribuering av post till hushåll och företag.
GATEWAY DIGITAL SIGNAGE-SKÄRMAR
Högkvalitativa LCD-skärmar

Högkvalitativa LCD-skärmar

Moderna 57” digitala skärmar möjliggör reklambilder och presentationsvisningar av hög kvalitet
Uppmärksamhetsvärde

Uppmärksamhetsvärde

Korta siktavstånd och digital reklambild som möjliggör rörelse ger ett gott uppmärksamhetsvärde
Kontaktantal

Kontaktantal

Digital reklam i huvudsalarna på evenemangs- och affärscentra når stora publiksiffror på de mest skilda evenemang

EVENEMANGSDAGAR OM ÅRET

BESÖKARE OM ÅRET

REKLAMPELARE

KONTAKTER UNDER 4 VECKOR

GATEWAY REKLAMPELARE
Reklampelare i trafikleder och handelsområden

Reklampelare i trafikleder och handelsområden

Reklampelarserie på E- och TEN-vägar möjliggör att föra en synlig utomhuskampanj i platser där trafikvolymen är störst
Uppmärksamhetsvärde

Uppmärksamhetsvärde

Extra stora pelare, starkt belysta storbilder och roterande digitala taktiska meddelanden garanterar ett bra uppmärksamhetsvärde
Antal kontakter

Antal kontakter

Finlands mest trafikerade trafikled på Helsingfors-Vanda flygplats, handelscentra och transporvägar till hamnar. 15 miljoner kontakter under en fyraveckors kampanj
GATEWAY.FI

En port till miljoner kontakter