GATEWAY MEDIA FRÅN 1995

ETT PÅLITLIGT MEDIEFÖRETAG SOM GER EN KOMPLETT TJÄNST

EN MULTITALANG INOM MEDIEBRANSCHEN

MED ÖVER 20 ÅRS ERFARENHET

VAD ÄR DET VI ERBJUDER?

I Gateway utomhus- och evenemangsreklam kombineras medielösningar av hög synlighet, ett stort antal kontakter och färdig medietjänst. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar för enskilda kampanjer eller för kampanjer med en året runt-synlighet. Våra samarbetspartners inom marknadsföring utgörs av såväl stora multinationella som i huvudstadsområdet verksamma små och medelstora företag.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Gateway mediapaket baserar sig på över 20 års erfarenhet i både utomhus- och evenemangsreklam. I reklam och marknadsföring utgår vi ifrån säkra och effektiva grundläggande principer och genom en kombination av dessa skapas det en framgångsrik synlighet. Vi tycker att de tre grundläggande principerna för framgångsrik reklam är högt uppmärksamhetsvärde, ett stort antal kontakter och förmånliga mediepriser. Gateway medieinnehåll innefattar även hänsyn till regional inriktning, medieverktygens nyhetsvärde, dess tidsmässiga effekt, komplexitet och en komplett medietjänst. Sålunda kan våra mediealternativ, antingen så som de är eller skräddarsydda enligt kundens önskemål, tillämpas för att förstärka och stödja kundens totala medieutbud antingen regionalt eller som en del av rikstäckande reklamkampanj.

VÅR STYRKA

Högt uppmärksamhetsvärde

Stort antal kontakter

Förmånlig mediepris