TUTUSTU REFERENSSEIHIMME

ASIAKKAISTAMME VUOSIEN VARRELTA
KUMPPANIMME

OLYMPIASTADION
1997-2007

Gateway Media vastasi yksinoikeudella Olympiastadionin vakituisten mainospaikkojen mediamyynnistä. Myytyjä mediapintoja yli kilometri vuosittain. Suurimpina tapahtumina olivat megakonsertit sekä jalkapallon ja yleisurheilun kansainväliset suurtapahtumat.

METSÄ-GROUP
2000-2006

Gateway Media suunnitteli Metsäliitolle valmiin palvelun mediaratkaisut Metsäliiton Silva Stands-puurakentamisen mainoskonseptille. Markkinointiyhteistyökumppaneina useita satoja Metsäliiton mekaanisen ja kemiallisen metsäteollisuuden asiakasyrityksiä.

VANTAAN KAUPUNKI
2008-2024

Gateway Vantaa-mediaratkaisut tarjoavat mainostajille uusia mediavaihtoehtoja alueelliseen markkinointiin ja mainontaan sekä osaksi yritysten valtakunnallista mainontaa. Gateway Vantaa-konsepti toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

YHTEISTYÖSSÄ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA
20130218_vantaa_logo_180x51


Vantaa on Suomen vetovoimaisin talousalue ja ainutlaatuinen asema linkkinä maailmalle. Vantaan kaupunki edistää yritysten kansainvälistymistä ja tukee kumppanuuksien ja projektirahoituksen hyödyntämistä. Vantaan kaupungin, Liikenneviraston rautatieosaston ja -tieosaston sekä Finavian merkittävin koko pääkaupunkiseutua koskettava yhteishanke on Kehäradan rakentaminen. Tähän kytkeytyy myös Kivistö (ent. Marja-Vantaa), joka tuo asunnon 27 000 ihmiselle.

Vantaan kaupungin tavoite on parantaa asukkaiden ja yritysten elin- ja toimintaympäristöä sekä turvata toimiva yhdyskuntarakenne. Toiminnan lähtökohtia ovat ihmisistä välittäminen sekä yrittäjyyden, kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden arvostaminen. Vantaan kaupungin arvoja ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys ja yhteisöllisyys. Vantaan oman kilpailukyvyn kannalta verkostoitumisella on jo pitkä perinne alueen yritysten kanssa erilaisten kumppanuuksien, kehittämisohjelmien ja yhteistyöprojektien toteuttamisessa. Kumppanuuksien rakentamisella lisätään kilpailukykyä, laajennetaan rahoituspohjaa ja pyritään kehittämishankkeiden hyvään vaikuttavuuteen.

Gatewayn mediaratkaisut tarjoavat kaupunki- ja yritysaluemarkkinointiin, sekä yritysten ulko- ja tapahtumamainontaan uusia moderneja mediavälineitä. Mediatuotoilla tuetaan Vantaan kaupungin urheiluseura- ja liikuntakasvatustyötä.

Olemme mukana tukemassa näitä mediaratkaisuja, tervetuloa yhteistyökumppaniksi!

allekirjotukset